О трауми пресељења, о томе кад промену не доживљавамо као трауму (тад је још већа траума), о великим очекивањима, о закону акције и нереакције; о свему помало. Заголицао ме...