АПРИЛ У П.

Чола мангуп. “Април у Београду” напунио је дванаест година када су тог априла у П. моји родитељи први пут чули мој плач. Било би сасвим смислено да моје време...